Kategorije

Odstop od pogodbe

 

Kupec, ki nastopa kot fizična oseba, ima pravico, da v roku 14 dni od prevzema naročenega blaga brez navedbe razloga odstopi od pogodbe, kar je v skladu s 43. členom veljavnega zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

V primeru odstopa od pogodbe nas mora kupec o tem obvestiti z nedvoumno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti, ali e-poštnim sporočilom na naslov podpora-si@nakit-eshop.si). V pismu oziroma e-poštnem sporočilu mora navesti številko računa za izdelek in številko bančnega računa. Za ta namen lahko uporabite vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, ki ga lahko prenesete tukaj POVEZAVA do obrazca. Kupec mora najpozneje v 14 dneh po oddaji sporočila o odstopu od naročila prodajalcu vrniti blago. Rok odstopa od pogodbe velja, če nas o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe obvestite pred iztekom roka za odstop od pogodbe. Za rok velja, da je bil upoštevan, če nas kupec o odstopu od pogodbe obvesti pred iztekom 14 dni od prevzema naročenega blaga.

 

Če odstopate od pogodbe, vas prosimo, da izdelke vrnete na ta naslov:

 

Nakit-eshop.si

Cesta v Prod 84

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Izdelke pošljite:

 • Previdno zapakirane. Priporočamo pošiljanje s priporočeno pošto, pri tem pa morate upoštevati, da stroške poštnine poravna kupec. Pošiljk z odkupnino ne bomo prevzeli.
 • Izdelku priložite kopijo računa s številko bančnega računa in izpolnjen obrazec Odstop od pogodbe. Obrazec za odstop od pogodbe najdete tukaj: vf_si.docx.

 

Vrnjeni izdelki morajo ustrezati naslednjim pogojem:

 • Izdelki morajo biti dobro in ustrezno zapakirani.
 • Izdelki ne smejo biti rabljeni – izdelki ne smejo kazati znakov obrabe.
 • Izdelki morajo biti popolni in nespremenjeni, manjkati ne sme noben del!

 

Obveznosti trgovca ob odstopu od pogodbe

  

 • Trgovec vsa izplačila, če je to potrebno pa tudi stroške dostave, ki jih je prejel od potrošnika, povrne nemudoma in najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je bil v skladu s členom 11 obveščen o odločitvi potrošnika, da odstopa od pogodbe. Trgovec povračilo iz prvega pododstavka izvrši z uporabo enakega plačilnega sredstva kot potrošnik ob izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval drugačno metodo plačila in pod pogojem, da potrošnik zaradi takšnega povračila ne nosi nobenih stroškov.

 

 • Ne glede na odstavek 1 se od trgovca ne sme zahtevati povrnitev dodatnih stroškov, če se je potrošnik izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kot je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja trgovec.

 

 • Pri prodajnih pogodbah lahko trgovec plačilo zadrži, dokler ne prevzame vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se je zgodil prej, razen če trgovec ponudi, da bo vrnjeno blago prevzel sam.

 

Obveznosti potrošnika ob odstopu od pogodbe

 

 • Potrošnik blago vrne ali izroči trgovcu ali osebi, ki jo trgovec za prevzem blaga pooblasti, nemudoma in vsekakor najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je trgovca v skladu s členom 11 obvestil o svoji odločitvi, da odstopa od pogodbe, razen če trgovec ponudi, da bo vrnjeno blago prevzel sam. Za rok velja, da je bil upoštevan, če potrošnik blago pošlje nazaj preden se rok 14 dni izteče.

 

 • Potrošnik krije samo neposredne stroške vračila blaga, razen če se trgovec strinja, da jih bo kril sam, ali če trgovec potrošnika predhodno ni obvestil, da te stroške krije potrošnik.

 

 • Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, kjer je bilo blago dostavljeno potrošniku na dom ob sklenitvi pogodbe, trgovec to blago prevzame na lastne stroške, če ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti na običajen način po pošti.

 

 • Potrošnik je odgovoren samo za zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje narave, lastnosti in delovanje blaga. Potrošnik nikakor ni odgovoren za zmanjšano vrednost blaga, če mu trgovec ni predložil obvestila o pravici do odstopa od pogodbe v skladu s točko (h) člena 6(1).

 

 • Če potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s členom 7(3) ali členom 8(8), trgovcu plača znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je potrošnik trgovca obvestil, da uveljavlja navedeno pravico, v primerjavi s celotnim obsegom pogodbe. Sorazmerni znesek, ki ga mora potrošnik plačati trgovcu, se izračuna na podlagi skupne cene, dogovorjene v pogodbi. Če je skupna cena pretirana, se na podlagi tržne vrednosti opravljenih storitev izračuna sorazmerni znesek.

 


homeDomov

local_mall
cancel
cancel